Aristid Victor von Grosse


Geboren: 4 januari 1905 in Riga 
Overleden: 21 juli 1985 in Laguna Hills, VS
Duits – Amerikaans scheikundige.

Studie

Hij studeerde van 1922 – 1926 aan de Technische Hochschule in Berlijn-Charlottenburg en promoveerde er in 1926. 

Loopbaan

Van 1927 – 1928 was hij onderzoekschemicus aan het Kaiser Wilhelm-Institut für Chemie in Berlijn-Dahlem; van 1928 – 1929 had hij deze functie aan de Medical Analysis Laboratories in Shanghai. Van 1929 – 1932 was hij assistent aan de Technische Hochschule in Berlijn. Van 1931 - 1940 was hij ‘visiting assistent prof’ aan de universiteit van Chicago. Van 1930 – 1935 research associate en van 1935 – 1940 associate director of reseach van de Universal Oil Products Co. in Chicago. Vanaf 1940 vervulde hij diverse functies in Chicago, New York en Philadelphia. In 1948 werd hij President van het Research Instituut van de Temple University in Philadelphia. 

Belangrijkste werk

In 1927 verkreeg hij in het Kaiser Wilhelm Institut in Berlijn voor het eerst enkele milligrammen protactiniumpentaoxide. In 1934 gelukte het hem metallisch protactinium te verkrijgen door ontleding van het pentajodide.

Toon overzicht biografieën

Deel dit op: