Hamilton Young Castner


Geboren: 11 september 1858 in Brooklyn (NY). 
Overleden: 11 oktober 1899 in Saranae Lake (NY).
Amerikaans scheikundige.

Studie

Hij studeerde van 1875 – 1879 aan het Polytechnisch Instituut en de School voor de Mijnen van de Columbia Universiteit in New York.

Loopbaan

Van 1879 – 1885 was hij analytisch chemicus in New York. Van 1886 – 1888 werkte hij in Londen in een kleine chemische fabriek en tot 1896 was hij bedrijfsleider van de Aluminium Comp. Ltd. In Oldbury (bij Birmingham). In 1896 stichtte hij de Castner-Kellner Alkali Company. 

Belangrijkste werk 

Hij deed diverse uitvindingen voor chemische processen in de alkalichemie, onder meer voor de bereiding van natrium (1886) en natriumverbindingen. Hij construeerde de Castnercel voor de elektrolyse van gesmolten natronloog en de ‘schommelcel’ voor de elektrolyse van kaliumchloride (1890), naar analogie van het kwikelektrolyseproces (Castner-Kellnerproces).

Toon overzicht biografieën

Deel dit op: