Pierre Curie


Geboren: 15 mei 1859 in Parijs 
Overleden: 19 april 1906 in Parijs
Frans natuur- en scheikundige.

Studie

Hij studeerde van 1875 – 1878 natuur- en scheikunde aan de Sorbonne. 

Loopbaan 

Van 1878 – 1883 was hij assistent aan de faculteit wiskunde en natuurwetenschappen van de Sorbonne. In 1883 werd hij directeur van het laboratorium en hoogleraar aan de L'Ecole de Physique et de Chimie in Parijs. In 1895 promoveerde hij en werd hoogleraar in de natuurkunde aan de faculteit geneeskunde van de Sorbonne. In 1904 werd hij gewoon hoogleraar aan de faculteit wiskunde en natuurwetenschappen van de Sorbonne. 

Belangrijkste werk 

Hij ontdekte – met zijn broer Jacques- de piëzoelektriciteit in 1880. Hij deed uitgebreid onderzoek op het gebied van magnetisme, wat onder meer resulteerde in de naar hem genoemde wet van Curie en de Curietemperatuur. Vanaf 1897 werkte hij, samen met zijn vrouw Marie Sklodowska, aan het onderzoek naar radioactiviteit. Zij ontdekten daarbij de elementen radium en polonium (1898). In 1903 ontvingen zij, samen met H. Becquerel, de Nobelprijs voor natuurkunde.

Toon overzicht biografieën

Deel dit op: