Sir Humphry Davy


Geboren: 17 december 1778 te Penzance, Cornwall.
Overleden: 29 mei 1829 te Genève.
Engels natuur- en scheikundige.

Studie

Davy was apothekersleerling van 1797 – 1798 en bekwaamde zich door zelfstudie in de scheikunde. 

Loopbaan 

Van 1798 – 1801 was hij assistent aan het Pneumatic Institution in Bristol, waar hij de fysiologische eigenschappen van lachgas (distikstofmonooxide) ontdekte. In 1801 werd hij lector en directeur van het Royal Institution. In 1802 werd hij er hoogleraar en in 1820 president van de Royal Society. 

Belangrijkste werk 

Zijn voordrachten in het Royal Institution zijn beroemd geworden. Ook boekte hij belangrijke onderzoeksresultaten, o.m. de ontdekking van de elementen natrium, kalium, magnesium, calcium, strontium, barium en boor, die hij isoleerde via elektrolyse. Hij was daarmee één van de grondleggers van de elektrochemie. 

Hij bereidde diverse fosforverbindingen, toonde aan dat chloor een element is en bepaalde de formule voor waterstofchloride. 

Tevens schreef hij de uitvinding van een veiligheidslamp ten behoeve van de mijnbouw op zijn naam: de Davy-lamp (1815). Vanwege zijn grote verdiensten werd hij in de adelstand verheven.

Zijn bekendste leerling is Michael Faraday.

Toon overzicht biografieën

Deel dit op: