Torbjørn Sikkeland


Geboren: 3 augustus 1923 in Varteig
Overleden: 7 november 2014 in Hurum 
Noors nucleair-scheikundige 

Studie

Hij studeerde scheikunde aan de universiteit van Oslo. Hij behaalde zijn master in 1952 en promoveerde tot doctor in de filosofie in 1966.  

Loopbaan

Van 1952 – 1956 was hij onderzoeker aan het instituut voor Atoomenergie in Kjeller. In 1954 isoleerde hij plutonium in het Noorse programma voor atoomenergie, het “Keller-project”. In dit project werd later o.m. plutonium geproduceerd met België, Nederland en Zweden.
In 1957 ging hij naar Berkeley, waar hij snel een vaste plaats kreeg in het researchteam van het Radiation Laboratory.  Van 1969 - 1993 was hij hoogleraar aan de Norges Teknische Hogskole in Trondheim. 

Belangrijkste werk

Hij werkte in het Lawrence Radiation Laboratory van de Berkeley University (Californië), waar hij - samen met anderen - in 1958 het element nobelium en in 1961 lawrencium synthetiseerde.

Toon overzicht biografieën

Deel dit op: