Kr

Krypton


Krypton is een kleur- en reukloos edelgas. De belangrijkste karakteristieken zijn dat het zeer zeldzaam en inert is. Toch blijkt het in staat verbindingen met een paar andere elementen aan te gaan. Zuurstof zit daar niet bij - het mythische kryptoniet bestaat alleen in Superman-verhalen. Krypton komt nauwelijks natuurlijk voor. Toch is het wel in de atmosfeer aanwezig, voornamelijk als bijproduct van kernreacties en kernproeven. Van 1960 tot 1983 werd de standaard-meter gedefinieerd aan de hand van de oranje-rode spectraallijn van het krypton-86 isotoop.
Symbool Kr Protonen/elektronen 36
Groep 18 Isotopen 78Kr, 80Kr, 82Kr, 83Kr, 84Kr, 86Kr
Periode Elektronenconfiguratie [Ar] 4s2 3d10 4p6
Blok p Elektronegativiteit (Pauling)
Bij kamertemperatuur gas Atoomstraal 10-12m
Dichtheid 3.49 kg m-3 Relatieve atoommassa 83.8
Smeltpunt -157 oC
(116 K)
Soortelijke warmte 250 J kg-1K-1
Kookpunt -153 oC
(120 K)
Warmtegeleidingscoëfficiënt 0.0087 W m-1K-1

TL buis, gloeibuis, flitslamp

Krypton is een populair gas voor gasontladingslampen. Het kent vele emissielijnen, waardoor het een relatief wit licht uitzendt als er een elektrische stroom door het geïoniseerde gas wordt geleid. Je vindt het in sommige high speed flitslampen voor fotografie-toepassingen en voor het 'pompen' (activeren) van Nd:YAG lasers. Veel reclameverlichting die als 'neonlicht' bekend staat is in feite een gasontladingsbuis met kryptongas. Zo'n buis genereert wit licht, maar door het glas te kleuren is vrijwel iedere gewenste kleur te realiseren. Je vindt krypton ook (samen met argon) in TL-buizen en in (kwikdamp)spaarlampen.

 

HR-glas

De bekende dubbele vensterglazen die bekend staan als HR-glas zijn vaak gevuld met een inert mono-atomair gas (dat warmte veel minder goed geleid dan di-atomaire gassen en lucht). De warmtegeleiding van krypton is in deze toepassing maar de helft van die van argon zodat de ruiten dunner kunnen zijn bij dezelfde isolatiewaarde. Krypton is wel veel duurder dan argon.

Lektestgas

Lekken in gasleidingen zijn op te sporen volgens de Thermal Conductivity Detection (TCD) methode. Omdat de warmtegelei­ding van edelgassen veel groter is dan die van de meeste andere gassen is krypton een ge­schikt gas voor deze methode.

UV-laser

In UV-lasers past men de kryptonfluoriden KrF en KrF2 toe, vaak gemengd met andere edelgashalogeniden. KrF levert een golflengte op van 248 nm, KrF2 een golf­leng­te van 430 nm. Er zijn ook lasers met Kr2 en KrCl; deze leveren licht met een golflengte van 126 nm resp. 223 nm. De KrF-laser wordt onder andere gebruikt voor het schoonmaken en de restauratie van oude schilderijen. Met deze laser is uiterst nauwkeurig een vernislaag te verwijderen, zonder de onderliggende verflaag aan te tasten.

 

Meer toepassingen

  • Geneeskunde: hartonderzoek, longventilatie (81mKr)
  • Bron van hoogenergetische ??-straling (85Kr)
  • Indicator voor kernexplosies of verbruik splijtstof in kernreactoren (85Kr)
  • Vulgas voor geigerteller, scintillatieteller, jodiumlampen en elektronenbuizen

Naam

De naam krypton is afgeleid van het Griekse woord krup­tos voor verborgen. Omdat krypton in bijzonder kleine hoeveelheden in de atmosfeer aanwezig is, laat het zich moeilijk aantonen en isoleren.

 

Ontdekking

De Engelse chemicus Morris William Travers en zijn Schotse collega William Ramsay (foto) ontdekten krypton in 1898 via spectraalanaly­se in 'ruwe argon' - de 'restanten' van lucht waaruit ze zuurstof en stikstof hadden verwijderd. (Zie ook 18 - Argon). Ramsay en Travers slaagden er ook in krypton te isoleren via de destilla­tie van vloeibare lucht.

Voorkomen

Krypton is bijzonder zeldzaam. Het bungelt onderaan de lijst van meest voorkomende elementen in de aardkorst op nummer 82, met een miniscuul aandeel van 1.10-8 %. In de damp­kring bedraagt het aandeel 1,1.10-4 %, nog steeds bijzonder weinig.

Tot 1975 steeg het percentage krypton in de atmo­sfeer, toe te schrijven aan de isotoop krypton-85. Deze komt vrij bij het verwerken van splijtstofstaven uit kernreactoren en - vooral - bij kernproeven in de atmosfeer.

Winning

Krypton wordt bereid door gefractioneerde destil­latie van vloeibare lucht.

Vroeger/nu

Krypton wordt bereid door gefractioneerde destil­latie van vloeibare lucht.

Deel dit op: