Ru

Ruthenium


Het overgangsmetaal ruthenium werd voor het eerst aangetroffen in Russisch platina-erts. Ook in de toepassing vind je het vaak samen met platina. Een kleine hoeveelheid ruthenium maakt dat edelmetaal aanzienlijk harder en duurzamer. Bij titanium zorgt een toevoeging van 0,1% ruthenium voor een verbetering van de corrosieweerstand met een factor honderd.
Symbool Ru Protonen/elektronen 44
Groep 8 Isotopen 96Ru, 98Ru, 99Ru, 100Ru, 101Ru, 102Ru, 104Ru
Periode Elektronenconfiguratie [Kr] 5s2 4d6
Blok d Elektronegativiteit 1,4 (Pauling)
Bij kamertemperatuur vast Atoomstraal 133 10-12m
Dichtheid 12400 kg m-3 Relatieve atoommassa 101.07
Smeltpunt 2334 oC
(2607 K)
Soortelijke warmte J kg-1K-1
Kookpunt 4150 oC
(4423 K)
Warmtegeleidingscoëfficiënt W m-1K-1

Bougie

Contactpunten in hoogwaardige, zeer betrouwbare bougies voor auto- en vliegtuigmotoren moeten zeer hard en corro­siebe­stendig zijn. Ze worden gemaakt uit een legering van platina met ruthenium.

 

Elektrisch contact / weerstandsdraad

Legeringen van platina of palladi­um met rutheni­um combineren een goed geleidingsvermogen met uitstekende corrosiebestendigheid en hardheid. Ze zijn zeer geschikt voor de fabricage van elektrische contacten en van dra­den van precisieweer­standen in de fijn-elektronica.

Spindop

Zogenaamde spindoppen in de textielindustrie, waarmee de draden van de synthetische vezels worden gesponnen, moeten zeer hard en corrosiebestendig zijn. Hiervoor wordt platina of palladium gebruikt met 2 - 5 % ruthenium.

Sieraden

Platina en palladium worden verwerkt tot kostbare sieraden, maar zijn in zuivere vorm zacht en kwetsbaar. Een klein beetje ruthenium maakt deze metalen harder, wat de levensduur van de sieraden aanzienlijk verhoogt.

 

Kankertherapie

Het gebruik van ruthenium(II)complexen als medicijn tegen kanker wordt uitgebreid onderzocht. Deze complexen zouden in chemotherapie wellicht het cis-platina kunnen vervangen (zie bij Platina - 78). Een aantal isomeren (van een  complex met 2-fenyazopyridine) vertoont een veelbelovende activiteit in tumoren. 

Meer toepassingen


Als element en in legeringen

  • elektroden (Ru/Ir, op titaan; o.a. voor de elektrolyse van keukenzout)
  • katalysator voor hydreringsprocessen van aromaten, zuren en ketonen (op C-drager)
  • katalysator voor de oxidatie van ethanol naar ethanal en azijn
  • supergeleiding (Ru-Mo legering)
  • verbeteren van de eigenschappen van metalen (bijvoorbeeld titaan: toevoegen van een zeer kleine hoeveelheid - 0,1 % - geeft een 100 maal grotere corrosiebestendigheid)
  • vulpenpunt (Pt/Pd met Ru; deze legering is goedkoper dan osmium of iridium)

In verbindingen

  • autokatalysator (Pt op keramische drager)                                                  Ba2LaRuO6
  • elektroden (op titaan; o.a. voor de elektrolyse van keukenzout)                  RuO
  • katalysator voor het ontleden van H2S                                                         RuO2
  • kleuren van weefselpreparaten (rutheniumrood)                                         [Ru3O2(NH3)4]Cl6

Naam

De naam ruthenium is afgeleid van de middeleeuws-Latijnse naam voor Rusland: Ruthe­nia. Het werd voor het eerst ontdekt in Russisch platina-erts, door een Russische onderzoeker.

Ontdekking

Ruthenium is het laatst ontdekte metaal uit de platinagroep (platina, palladium, rhodium, osmium, iridium en ruthenium). Misschien ontdekte de Poolse chemicus Jedrzej Sniadecki het element al in 1808, maar zijn waarneming werd nooit bevestigd.

 

In 1828 maakte de Duitse chemicus Gottfried Wilhelm Osann (foto) samen met zijn Zweedse collega Jöns Jacob Berzelius melding van een oxidemengsel verkregen uit platina-erts uit de Oeral. Osann veronderstelde dat er drie nieuwe elementen in aanwezig waren. Hij stelde de namen pluranium, pulinium en ruthenium voor, maar wist geen van de elementen te isoleren.

De Russische chemicus Karl Klaus herhaalde Osanns werk aan platina-erts in 1844. Hij toonde één nieuw element aan en handhaafde daarvoor de naam ruthenium. 

Voorkomen

Ruthenium is een uiterst zeldzaam element. Het heeft een minuscuul aandeel in de aardkorst van 1.10-7 %; het is het 79e element in rangorde van voorkomen.

Opmerkelijk is dat het (net zoals goud) in metallische toestand (mineralogen noemen dat 'gedegen') te vinden is, in platinahoudende ertsen. Het is dan gelegeerd met platina. Het belangrijkste rutheniumhoudende mineraal is lauriet (RuS2). Ook in een aantal nikkel- en koperertsen worden sporen ruthe­nium aangetrof­fen.

Winning

De belangrijkste wingebieden liggen in Zuid-Afrika, Rusland (Oeral), Canada (Sudbury), Indo­nesië (Kalimantan) en de Verenigde Staten van Amerika (Ore­gon).

Vroeger

Het eerste ruthenium werd verkregen door residu's van platina-ertsen te behandelen met gesmolten kaliumhydroxide (KOH) en kaliumnitraat (KNO3). Bij toevoegen van salpeterzuur aan deze smelt, sloeg een mengsel van osmium- en rutheniumverbindingen neer. Daaruit was het osmium (na oxidatie) te verwijdern, als vluchtig osmiumtetraoxide (OsO4). Het overblijvende mengsel werd met ammoniumchloride omgezet in (NH4)3RuCl6. Daaruit werd zuiver ruthenium verkregen door verhitten (tot ca. 800 °C) of door reductie met waterstof.

 

Tegenwoordig

Ruthenium wordt onder andere gewonnen uit het residu dat achterblijft aan de elektrode bij de elektrolytische bereiding van nikkel. Het is een zeer bewerkelijk proces. Bij een eerste behandeling met koningswater (een geconcentreerd mengsel van zoutzuur en salpeterzuur) lossen platina, palladium en goud op. Vervolgens verwijdert men zilver door verwarmen met loodcarbonaat en oplossen in salpeterzuur. Het restant, dat de platinametalen ruthenium, osmium, rhodium en iridium bevat, wordt ge­smolten met natriumwaterstofsulfaat (NaHSO4) en opgelost in water. Het onoplosba­re deel dat daarbij overblijft wordt gesmolten met natriumperoxide (Na2O2). Na toevoegen van water verhit men de verkregen oplossing wordt er chloor door ge­leid. Het resultaat is een mengsel van osmium- en rutheniumtetraoxide (OsO4; RuO4). Het rutheniumtetraoxide wordt door zoutzuur geleid, waarna ammonium­chlo­ride wordt toegevoegd. Hierbij ontstaat (NH4)3Ru­Cl6 dat gereduceerd kan wordt met waterstof.

Voor het vrijmaken van ruthenium uit mengsels wordt meer en meer gebruik gemaakt van scheidingsmethoden als ionenwisseling en vloeistof-vloeistof-extractie.

Ook bij de opwerking van splijtstofstaven van kernreacto­ren is rutheni­um te isoleren.

Deel dit op: