Meer informatie


Periodieksysteem.com is een initiatief van de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) in samenwerking met C3 (Centrum JongerenCommunicatie Chemie)

Medewerkers

Eindredactie

Harm Ikink

Teksten

Leen Donk en Harm Ikink

Ontwerp en realisatie website

Two Kings, Den Haag

Bronnen

Data

De gegevens uit de tabellen zijn afkomstig uit het BINAS informatieboek havo/vwo voor het onderwijs in de natuurwetenschappen (Noordhoff Uitgevers, Groningen, vijfde druk). De bij het tabblad 'voorkomen' genoemde ranglijst van elementen is gebaseerd op data afkomstig uit het Handbook of Chemistry and Physics, (CRC Press, Boca Raton, Florida, 85th edition), zoals weergegeven op wikipedia.

Informatie

De meest geraadpleegde online bronnen zijn de websites Visual ElementsWebelementsChemicool, Elements revealed (Scientific American)Periodic Table of TechElementymology & Elements Multidict en (vooral de Engelstalige) Wikipedia (ook ontsloten via ptable.com). Geraadpleegde boeken zijn met nameTheodore Gray: De elementen - een visuele verkenning van alle atomen in het heelal, Fontaine Uitgevers, 's-Graveland, ISBN 9789059563612 en Lucien F. Trueb: Het periodiek systeem, Veen Magazines, Diemen, ISBN 9789085712930.

Beeld

Het op deze site gebruikte beeld is afkomstig van Stockxpert.com en uit het publieke domein, in het bijzonder via Wikimedia CommonsAIP Emilio Segre Visual ArchivesChemical Heritage FoundationRob Lavinsky / iRocks.com (mineralen), Images of elements en Alchemist (samples elementen). Indien beelden door ons ten onrechte als rechtenvrij zijn beschouwd, wilt u ons daarvan dan op de hoogte brengen? Wij zullen deze dan verwijderen. U vindt de contactgegevens op de contactpagina
Images on this site were obtained through Stockxpert.com and from the public domain, in particular the sites mentioned above. In case we have incorrectly assumed images to be royalty free, please notify us so we can remove them. You'll find the contact details on our contact page.

Multimedia

Bij gebrek aan Nederlandstalig multimediaal materiaal is verwezen naar Engelstalige bronnen. De podcasts zijn te vinden op de website Visual Elements en de videos op de website Periodic Videos.

Deel dit op: